ESV Teknik och dagens energi- och värmefrågor

Sällskapet ESV Teknik är en grupp teknikintresserade personer med erfarenhet inom värmeenergi. Vi har ett förflutet inom industrin för värmepumpar och givetvis anammar vi medlemsorganisationen Svenska Energi- och Värmepumpsföreningens stadgar. Vi vill inget annat än att utvecklingen för värme och energi går framåt i tiden samt att så många konsumenter som möjligt skyddas mot oseriösa aktörer.

Över tio år i branschen
Med över tio år i branschen som egenföretagare tyckte vi att det var på sin plats försöka göra en ansträngning att hjälpa till och sprida budskapet om hållbara värme- och energilösningar. Vi har bland annat arbetat nischat tidigare med styrning och reglering inom området. Vi har varit med och satt upp hjälpt till att satt upp övervakningssystem, automatik samt hela driftlösningar.

När det gäller tekniker såsom värmepumpar har vi varit aktiva genom hela processen; från borrning av brunnar till utgrävning och implementering av VVS- och elsystem.

Ämnen som kommer behandlas är bland andra

  • Miljövänliga energialternativ
  • Konsumentfrågor, däribland de ekonomi och investeringar i olika energialternativ
  • Ventilation – kontroll och optimering

Det vi står för

Vi är ett gäng muntergökar i Stockholm som alltid drivits av hög integritet och ärlighet, kvalitet samt service i våra yrkeskarriärer. Detta hoppas vi kunna hjälpa till bredare med i branschen så att vi kan närma oss en enhetlig standard i Sverige. Vi är inte ute efter att sätta en standard nationellt – däremot vill vi inspirera andra företag att försöka hitta en sund arbetsmetod. Det tror vi kommer att gynna branschen!

Vi hoppas att kunna inspirera våra läsare med råd och rön. Vår förhoppning är att göra många företagare runtom i landet klokare.

När det gäller dagens energi- och värmefrågor vill vi vara ditt företags bollplank och din informationsguide. Vi gör allt detta för att vi tycker att det är kul att sprida ett positivt och nyttigt budskap när det gäller dagens energi- och värmefrågor!